PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

přístroj na inhalační anestezii
RTG přístroj (vysokofrekvenční digitální rentgen s následnou nepřímou digitalizací obrazu)
USG přístroj (diagnostický ultrazvuk)
monitor životních funkcí (monitor dechu, srdce a pulzní oxymetr)
zubní ultrazvuk
stomatologické vybavení (např. dentální jednotka s mikromotorem)
chirurgický elektrokauter
horkovzdušný sterilizátor
otoskop
oftalmoskop
laryngoskop
mikroskop
odstředivka
čtecí zařízení k identifikaci zvířat označených mikročipy
atd…… (zkrátka vybavení každé kvalitní veterinární ordinace :-) )