ÚVOD

Mimořádná opatření
Z důvodu minimalizace přenosu nákazy COVID-19 budou-li v čekárně 2 pacienti, počkejte prosím před vchodem do čekárny (na schodech) na vyzvání.

Při kontaktu s návštěvníky ordinace jsme začali používat ochranné pracovní pomůcky (respirátory, roušky). Snažte se je prosím používat také. Je to v zájmu nás všech.

Děkujeme za pochopení.


  •    Obec Šenov u Nového Jičína přispívá svým občanům na kastraci koček.

Podmínkou vyplacení finančního příspěvku 400 Kč je potvrzení od veterinárního lékaře o provedení kastrace kočky a odstřižení části ucha zvířete.


                          Město Nový Jičín hradí čipování a kastraci psů 80% nákladů!!!

Provedeme zákrok a účet si necháte proplatit na Městském úřadě.


                    .boční vchod

Vchod do veterinární ordinace (budova bývalé Agrobanky) z pravé strany budovy.

směrovka parkoviště 1

Pro klienty možnost parkování na parkovišti za budovou.